Strona główna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 maja 2016 r. Senat Politechniki Opolskiej przyjął uchwałę nr 435 zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Politechniki Opolskiej. Z uchwałą oraz z obecnie obowiązującymi wzorami wniosków o nagrodę można zapoznać się tutaj (klik).

Jednocześnie przypominamy, że nie uległy zmienie terminy składania wniosków o nagrodę. Podobnie jak w roku ubiegłbym w terminie do 15 czerwca składa się wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe, za całokształt oraz o nagrodę dla młodego naukowca. Do 15 lipca składa się wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne. Wnioski o nagrodę za awans naukowy składa się bezpośrednio po uzyskaniu decyzji. Podkreślamy, że wnioskodawcą o nagrodę jest Dziekan.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem.