najlepszy kredyt

Strona główna

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.

Od 2 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. 

Czytaj więcej...

Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta ważna inicjatywa Narodowego Centrum Nauki ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zapewniło dodatkowe środki finansowe na obsługę tego konkursu, możliwe będzie znaczące poszerzenie grona osób korzystających z finansowania badań naukowych przez NCN.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie VI edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Na podstawie art. 26 ust. 3a-3e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1818), zwanego dalej „rozporządzeniem” ogłasza się konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VI edycji Programu.

Czytaj więcej...

Nagrody premiera za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Do 31 stycznia 2017 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Czytaj więcej...

Oferta grantowa od DAAD

Szeroką paletę stypendium wyjazdowych adresowanych do polskich naukowców zaprezentowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w listopadzie 2016 r. Poniżej szczegółowe zestawienie oferty.

Czytaj więcej...

Konkurs na wymianę osobową naukowców z Walonią-Brukselą

Zapraszamy do składania wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2017-2019 na podstawie umowy o współpracy z Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii. MNiSW oraz Wallonie-Bruxelles International ogłaszają kolejną edycję naboru wniosków na wymianę osobową naukowców - w latach 2017-2019.

BUWiWM: Oferta stypendialna na rok 2017/2018

Na stronach internetowych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej pojawiła się oferta stypendialna na rok akademicki 2017/2018. W przypadku planowania wyjazdów do większości państw, termin składania wniosków upływa 30 listopada 2016 r. Oferta stypendialna obejmuje studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne pt. "Możliwości aplikowania o środki na badania naukowe z różnych źródeł"

Prorektor ds. badań i rozwoju prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda oraz Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn zapraszają wszystkich zainteresowanych pracowników na spotkanie informacyjne pt. „ Możliwości aplikowania o środki na badania naukowe z różnych źródeł”.

Podczas spotkania ofertę programową instytucji finansujących badania oraz informację o sposobach wyszukiwania możliwości pozyskania środków przedstawią Biuro Obsługi Badań Naukowych oraz Dział Współpracy i Rozwoju.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. o godzinie 12.00 w Sali Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii -  bud. 9 przy ul. Prószkowskiej 76.

Serdecznie zapraszamy!